Sloop Titz

Sloop van een voormalige gemeentewerf.Asbestsanering en slopen van kantoren, loodsen, overkappingen inclusief funderingen en bestrating.