Sloop Anode ovens Trimet Hamburg

Sloop Anode ovens, de overige ovens blijven branden en de gesloopte ovens worden direct weer opgebouwd.