Thijssen Emans

Keramiek en Mineralen Sloopwerk Mobiele breker Transport Megablokken

Video afspelen

Thijssen Emans produceert uit keramische reststromen chamotte. Ook vuurvaste mineralen afkomstig van afbraak of periodiek onderhoud van ovens alsook misproducties uit de fabricage van vuurvaste producten worden bij ons verwerkt tot secundaire grondstof.

Als sloopaannemer is Thijssen-Emans al ruim 35 jaar actief met het slopen en saneren van diverse gebouwen en objecten in opdracht van bedrijven, woningverenigingen, overheidsinstanties en andere geïnteresseerde. Thijssen Emans neemt sloopwerk aan in binnen- en buitenland.

Thijssen-Emans beschikt over verschillende mobiele installaties om op locatie bij klanten reststromen te kunnen recyclen. De installaties zijn zodanig ontwikkeld dat op efficiënte- en milieubesparende wijze geproduceerd kan worden.

Ons machinepark

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hergebruik van grondstoffen, recycling, Thijssen Emans doet dit al sinds haar oprichting in 1968.

Thijssen-Emans is doorlopend bewust bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gedachtengoed bestaat al vanaf de oprichting van het bedrijf waar duurzaamheid en recycling altijd het uitgangspunt is geweest.

  • Zo weinig mogelijk downcycling, zoveel mogelijk upcycling!
  • Op maatschappelijk/sociaal gebied levert Thijssen-Emans eveneens haar bijdrage:
  • Samenwerking met het werkgevers-servicepunt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
  • Stageplaatsen bieden aan VMBO- en MBO scholen. Vaak leidt dit tot een vaste werkplek.
  • Scholing: Iedere werknemer voor wie dit van toepassing is wordt VCA geschoold. Hiermee levert het bedrijf een bijdrage aan het welzijn van de werknemers en hun omgeving.
  • Veilig werken = bedrijfsongevallen beperken.

Cradle to cradle: “Een duurzame samenwerking met Koninklijke MOSA”

Thijssen-Emans is een belangrijke partner in Cradle to Cradle projecten met MOSA.
Tegelafval (snijresten en productieafval) wordt ingezameld, vermalen en weer als grondstof gebruikt om nieuwe tegels te maken.