Privacybeleid

Disclaimer

Wij besteden uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Thijssen Emans & co BV neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. Thijssen Emans neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thijssen Emans.

Wijziging

Wij houden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de cookie policy, disclaimer en het privacy statement.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, leest u op deze pagina. De door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Google Analytics

Thijssen Emans & co BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Thijssen Emans te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Alle extra diensten van Google zijn uitgeschakeld waarmee er ook intern geen data gedeeld worden tussen Google divisies.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: uw gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Uw gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van uw e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.

Wijzigen persoonsgegevens

U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@thijssen-emans.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).