Sloop Titz
Sloop van een voormalige gemeentewerf.
Asbestsanering en slopen van kantoren, loodsen, overkappingen inclusief funderingen en bestrating.