Sloop van Bruggen pannenfabriek
Slopen van de complete voormalige dakpannenfabriek inclusief schoorsteen en het terrein geschikt maken voor woningbouw.

Sanering van alle asbesthoudende materialen en sloop van de gehele fabriek inclusief funderingen, kelders en oude puinresten zijn plaatselijk tot een diepte van wel 4 meter verwijderd

Alle afvalstromen aan de bron gescheiden en naar de verschillende verwerkers afgevoerd.
De schoorsteen gedeeltelijk handmatig gesloopt omdat deze niet in 1 geheel kon worden gekanteld.
Al het vrijgekomen bouwpuin is ter plaatse gebroken tot een gecertificeerd menggranulaat en ter plaatse gebruikt voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur.